Tervezőgrafika MA

Tervezőgrafika mesterszak

Szakképzettség: Okleveles tervezőgrafikus művész (MA)
Szakképzettség angol nyelvű megjelölése: Graphic Designer MA
Képzési idő: 4 félév
Képzés jellemzője: mesterképzés (MA)

Finanszírozási forma:

A – állami ösztöndíjas képzés
K – önköltséges képzés
Önköltség összege: nappali tagozaton: 800.000 Ft/félév 

Képzés helyszíne: Eszterházy Egyetem Egri Campus

A felvétel előfeltétele:
Szakmai BA diploma;
szakmai portfólió, elbeszélgetés és motivációs levél

Felvétel módja:
Részletes információk: www.felvi.hu; http://vmi.uni-eger.hu/

Jelentkezés határideje: 2023. február 15.
Jelentkezés módja:
elektronikus úton a www.felvi.hu oldalon

Felvilágosítás:
Felvételi és Képzésszervezési Osztály
“A” ÉPÜLET Eger, Eszterházy tér 1. fsz. 131.
Tel.: (36)520-424 (36) 520-400/3179 mellék
E-mail: felvi@uni-eszterhazy.hu

Miért jó döntés a tervezőgrafika mesterképzés?

A szak célja BA fokozatú diplomával rendelkező hallgatók egy autonóm, a kor kihívásait önállóan értelmező alkotói attitűdöt sajátítsanak el. Biztos szakmai alapokkal és módszerekkel rendelkezzenek a tervezőgrafikában és annak határterületein. Fontosnak tartjuk a kísérletező magatartás kialakítását is, valamint az alkotói felelősségvállalás és az egész életen át tartó kutató hozzáállás megteremtését. A képzés során tipográfiai, tervezőgrafikai, webfejlesztői és webdesigneri valamint 2D-3D-s animátori órákkal találkozol az elméleti kurzusok mellett. Az itt végzettek tervezőgrafikus művészként képesek lesznek a tervezés és a kivitelezés folyamataiban magas szinten részt vállalni, illetve alkalmassá válnak azok vezetésére.

Jellemző munkakörök:

  • Tervezőgrafikus-művész, artdirector
  • Kiadványtervező és vezetőszerkesztő
  • Rajz és animációs film tervezője, artdirector
  • 2D, 3D grafikus/animátor
  • Webdesigner-fejlesző

A tevékenységedet grafikai stúdióknál, reklám- és designcégeknél, kiadóknál, művelődési és oktatási intézményekben, on-line sajtóban végezheted.

Miért válaszd az Eszterházyt?

Kvalitás és korszerűség. Tanáraink magasan képzett, országos és nemzetközi hírű szakemberek akik oktatási tevékenységükkel párhuzamosan aktívan folytatnak tervezői tevékenységet, így napi kapcsolatban vannak nemzetközi és az országos fórumukkal, műhelyekkel. A képzés intenzív de méretének köszönhetően családias, így kellemes környezetben biztosíthatjuk hallgatóink számára az aktuális trendeknek megfelelő, alapos képzést, mely megszerzésével tapasztalataink alapján könnyen el tudnak helyezkedni.

Képzési idő 4 félév

Kik fognak tanítani?

habil. Csontó Lajos

egyetemi docens,
szakfelelős – tervezőgrafika BA

habil. Csontó Lajos

Süli-Zakar Szabolcs DLA

egyetemi docens,
szakfelelős – tervezőgrafika MA

Süli-Zakar Szabolcs DLA

Szigeti G Csongor

adjunktus

Szigeti G Csongor

Zeman Zoltán

egyetemi tanársegéd

Zeman Zoltán

Rudics Mónika

művésztanár, szakmentor

Rudics Mónika

Faa Balázs

egyetemi docens

Faa Balázs

Dr. habil. Szolnoki József

egyetemi docens ,
intézetigazgató

Dr. habil. Szolnoki József

Gyöngy Dániel

művésztanár

Gyöngy Dániel
Itt jelentkezhetsz
Felvételi vizsga információk

Felvételi tájékoztató

A felvételi eljárás egy szakmai beszélgetés formájában történik. Itt mutathatod be a tervezőgrafika/webdesign/animáció/media design projektjeidet. Kíváncsiak vagyunk az általános szakmai ismereteidre, személyes motivációdra és a jövőbeli terveidre is. (A felvételi során maximum 100 pontot lehet elérni.)  

1. Szakmai beszélgetés (szerezhető pont: 90 + 10 többletpont) 

ideje: 2024. június 25 – 26.
Helye: Eszterházy Károly Katolikus Egyetem F épület, Eger Leányka utca 2.
Pótnap: 2024. június 26.

Úgy állítsd össze a nyomtatott és/vagy digitális anyagod (portfólió, showreel), hogy a felvételi bizottság tagjai a legteljesebb képet kaphassák az eddigi pályádról, látásmódodról, érdeklődésedről, vizuális gondolkodásodról. A portfólióhoz kérjük, csatolj egy maximum egy oldalas szakmai önéletrajzot és egy motivációs levelet is!  

Felvételi vizsga

Azt kérjük, hogy mutasd be eddigi tervezőgrafikai/webdesigneri/animátori tevékenységed, általános szakmai ismereteid. Kíváncsian várjuk, hogy ismertesd személyes motivációd és jövőbeli terveid egy szakmai beszélgetés keretében.

Portfólió bemutatása

Úgy állítsd össze nyomtatott és/vagy digitális/online portfóliód, showreeled, hogy a felvételi bizottság tagjai a legteljesebb képet kaphassák az eddigi pályádról, tervezői felkészültségi szintedről, látásmódodról, érdeklődésedről, általános vizuális gondolkodásodról! A portfólióhoz kérünk csatolni egy maximum egy oldalas szakmai önéletrajzot és egy motivációs levelet is. 

Felvételi beszélgetés

A beszélgetés lehetséges témái: a kortárs tervezőgrafika/webdesigneri/animátori trendek, szereplői, stílustörekvései, kortárs vizualitással, társadalommal, társművészetekkel való viszonya (képzőművészet, film, médiadesign, látványtervezés, web), tervezőgrafika-történet (magyar és egyetemes). A beszélgetés során arra is kitérünk, hogy aktuálisan milyen projekten dolgozol, illetve milyen tervezőgrafika/webdesigneri/animátori témával foglalkoznál szívesen a képzés ideje alatt.

Tervezőgrafika MA

English
Behance Instagram Facebook YouTube Typefaces Eger