Média design

Tervezőgrafika BA szak :: Média design specializáció

Tervezőgrafika BA

Média design specializáció

Szakképzettség: Tervezőgrafikus (BA)
Szakképzettség angol nyelvű megjelölése: Graphic Design Bachelor (BA)
Képzési idő: 6 félév
Képzés jellemzője: alapképzés

Finanszírozási forma:

A – állami ösztöndíjas képzés
K – önköltséges képzés
Önköltség összege: nappali tagozaton: 800.000 Ft/félév

 Képzés helyszíne: Eszterházy Egyetem Egri Campus

A felvétel előfeltétele:
érettségi bizonyítvány;
szakmai alkalmassági és gyakorlati vizsga

Felvétel módja:
Részletes információk: www.felvi.hu; http://vmi.uni-eger.hu/

Jelentkezés határideje: 2023. február 15.

Jelentkezés módja:
elektronikus úton a www.felvi.hu oldalon

Felvilágosítás:
Felvételi és Képzésszervezési Osztály
“A” ÉPÜLET Eger, Eszterházy tér 1. fsz. 131.
Tel.: (36)520-424 (36) 520-400/3179 mellék
E-mail: felvi@uni-eszterhazy.hu 

Miért jó döntés a tervezőgrafika alapszak?

A Tervezőgrafika BA specializációin a hallgató biztos szakmai alapokat szerez az önálló alkotáshoz, kialakítva autonóm tervezői – tervezőgrafikus, animátor és webfejlesztő – attitűdöt. A képzés célja tervezők képzése, akik a vizuális kultúrában való jártasságuk, technológiai ismereteik, műveltségük birtokában képesek specializált tartalmak vizuális formában történő megjelenítésére, közvetítésére, sokszorosításra (print, multimédia, animáció, online felület), alkalmasak a kornak megfelelő minőségű produktumok létrehozására. Elsajátítják a tervtől a kész grafikai munkáig tartó munkafolyamatokat, a technikai kivitelezést. 

Mit fogsz nálunk tanulni?

Tervezőgrafika szakon a képzés során már az elejétől fogva sok gyakorlati órád lesz. Az első év végén négy specializáció közül választhatsz: grafikai tervezés, webtervezés, animációs tervezés, és media design. Igy tanulsz tervezőgrafikát, animációt, webes tárgyakat, komputergrafikát, digitális illusztrációs és a tipográfiát, kiadványszerkesztést, digitális képfeldolgozást, 2D-3D animációt, kreatív webtervezést, 3D tervezést, interaktív programozást, kreatív programozást, játéktervezést, média designt, de művészet- és grafikatörténetet is. Kreatív vizuális gyakorlatokon veszel részt, és tanulsz természetesen rajzolást és képzőművészeti technikákat (stencil, foto, mintázás stb.).

Mit csinálhatsz ezzel a végzettséggel?

A tervezőgrafikusok/animátorok/web-designerek/media-designerek munkájával sok helyen találkozunk (könyv, flyer, internet, filmek, reklámok, weboldal stb.) Tervezőként alkotásaid alapján a kívánt technikával kivitelezed a nyomtatott, vagy multimédiás alkotásokat. A feladataid közé tartozik, hogy grafikai és látványterveket, illusztrációkat készíts. Izgalmas feladatod lesz a 2D, 3D animáció és grafikák létrehozása, esetleg AR/VR prototípusok készítése, vagy akár a játéktervezés. Elsősorban a gazdasági szereplők számára tervezel és fejlesztesz művészi érzékkel és kreativitással internetes oldalakat, grafikai megoldásokat, animációs filmeket, játékokat. Érteni fogsz a tervezői-előkészítői, szerkesztői feladatokhoz, éppúgy, mint az analóg képi információk digitalizálásához.

 Jellemző munkakörök:

 • Tervezőgrafikus
 • Animátor, rajz és animációs film tervezője
 • Webdesigner
 • Koncept artist
 • Illusztrátor
 • Kiadványtervező és szerkesztő
 • 2D, 3D grafikus és animátor
 • Interakció-designer 
 • Játéktervező
 • Médiaművész

A tevékenységedet a grafikai stúdiókban, médiában és internetes újságoknál, reklám és PR cégeknél, lap-, és könyvkiadóknál, animációs- és film-, és játékfejlesztői stúdiókban végezheted. Tudásod alkalmas lesz arra, hogy önálló vállalkozóként, vagy akár médiaművészként dolgozz. Tanulmányaidat tovább folytathatod az alapképzésre épített mesterképzésünkön, vagy mint vizuális szakember és tanár.

 Miért válaszd az Eszterházyt?

 Kvalitás és korszerűség. Tanáraink magasan képzett, országos hírű szakemberek akik oktatási tevékenységükkel párhuzamosan aktívan folytatnak tervezői tevékenységet, így napi kapcsolatban vannak nemzetközi és az országos fórumukkal, műhelyekkel. A képzés intenzív de méretének köszönhetően családias, így kellemes környezetben biztosíthatjuk hallgatóink számára az aktuális trendeknek megfelelő, alapos képzést, mely megszerzésével tapasztalataink alapján könnyen el tudnak helyezkedni. Az alapképzés megszerzése után intézetünkben továbbtanulhatsz mesterképzésünkön.

Képzési idő 6 félév

Kik fognak tanítani?

Faa Balázs

egyetemi docens

Faa Balázs

Zeman-Juhász Éva

művésztanár

Zeman-Juhász Éva

Zeman Zoltán

egyetemi tanársegéd

Zeman Zoltán

Gyöngy Dániel

művésztanár

Gyöngy Dániel

Dr. habil. Szolnoki József

Intézetigazgató, egyetemi docens

Dr. habil. Szolnoki József
Itt jelentkezhetsz
Felvételi vizsga információk

Felvételi tájékoztató

Alkalmassági vizsga

A felvételi első fordulója mappabemutatás, digitális formában. PDF, vagy PPT formátumban mutasd be eddigi szakmai  munkásságodat! A digitális portfóliónak az a lényege, hogy bemutassa a jelentkező szakmai tudását, ismeretének széles  skáláját. Felsorolunk néhány dolgot, amit szeretnénk kérni a mappába: saját készítésű tanulmányrajzot, digitális tervezést,  fotót, grafikát, festményt stb.! A bemutatott munkáid száma ne haladja meg a 30 darabot, és ne legyen kevesebb 10 darabnál (vázlatfüzetek, könyvek, sketch-bookok és sorozatok befotózva egy-egy darabnak számítanak)! Ha vannak digitális mozgóképes (film, animáció, stb.) alkotásaid, azokat is küldd el a digitális portfólióddal együtt! Úgy állítsd össze a mappád, hogy a felvételi bizottság tagjai a lehető legteljesebb képet kaphassák az eddigi pályádról, szakirányú tervezőgrafikusi / animátori / webdesigneri / médiadesigneri tevékenységedről, felkészültséged szintjéről, vizuális látásmódodról!

A mappa anyagát szakmai bizottság értékeli. Az alkalmassági vizsga értékelése „megfelelt” vagy „nem felelt meg”  minősítés lehet. Az alkalmassági vizsga kizáró jellegű, aki „nem felelt meg” minősítést szerzett, gyakorlati vizsgát nem tehet. Aki az alkalmassági vizsgán „megfelelt”, továbbjut a második fordulóra (gyakorlati vizsga).

Kiadott feladat

Az első, alkalmassági rostán túljutott jelentkezőknek otthon elkészítendő tervezői feladatot adunk ki. A tematikus feladatokra digitális megoldásokat kell készíteni, melyeket adott időre kell elküldeni. Ennek értékelésére a gyakorlati vizsga szakmai beszélgetésén kerül sor. Itt a jelentkező elmondja, miként értelmezte a kiírásokat és megoldásai, miként válaszok a felvetett kérdésekre. (0-60 pont)

Gyakorlati vizsga

Első nap 

 • Rajzi feladatok megoldása: Tanulmányrajz tér-, tárgy- és alakábrázolás (szén, ceruza, tus stb.) monokróm és színes változatban, különös figyelemmel a kompozíció, arányok, nézőpont választás és a színek használatára. (0-40 pont)
 • Szakmai tervezési, ábrázolási feladatok: A feladatsor manuális, ezért hozzatok magatokkal, tollat és ceruzát, vastag és vékony filctollakat, akrilfestéket, ecseteket, ollót, ragasztót, magazinokat kollázshoz, színes papírokat stb. (0-40 pont) 

Második nap

Beszélgetés és mappa értékelés: A mappa értékelésre maximum 30 darab munkát várunk, ami ne legyen kevesebb 10 darabnál (külön kis vázlatok, jegyzetek nem számítanak; vázlatfüzetek, könyvek, sketch-bookok és sorozatok is egy-egy darabnak)! Ha vannak digitális mozgóképes (film, animáció stb.) alkotásaid, azokat pendrive-on kell hozni. Az ismertetett szakmai munkák és szakmai portfólió bemutatása a jelentkező szakmai érdeklődésének megfelelően (tervezőgrafikai munkák, plakátok, számítógépes nyomatok, animációs filmek, weblaptervek, játéktervek, stb.) történjen, de legyen benne rajzi tanulmány is (pl. csendélet, portré, félalak, egész alakos tanulmány)! A korábban otthoni munkára kiadott feladatokat is ezen a beszélgetésen mutatja be a jelentkező, itt értékeli azokat a bizottság. A mappa értékelése folyamán a felvételiző szakmai és művészi, designtörténeti és kortárs kulturális ismereteiről, tájékozottságáról nyújt képet a felvételi bizottság számára beszélgetés formájában. (0-60 pont) 

 

en
Behance Instagram Issuu Facebook Pinterest