Média és Design Intézet

MISSHAPEN című kiállítás

Publikáció: 2017. október 10. kedd

Az Eszterházy Károly Egyetem Vizuális Művészeti Intézet, tisztelettel meghívja

Határ Attila MISSHAPEN című kiállítására

Megnyitja: F.Balogh Erzsébet képzőművész
időpont:2017 10.16. 18 óra

helyszín: Hallgatói Galéria, Eger, Leányka u.4.

A kiállítás létrejöttét támogatta a Hallgatói Önkormányzat

 https://www.facebook.com/events/1412780235443129/?active_tab=about 

Határ Attila Misshapen című kiállítása kapcsán rengeteg kérdés merülhet fel bennünk.

Először is a címet úgy lehetne  magyarul le fordítani körülbelül,hogy torz, alaktalan. Rögtön fel is vetődik az emberben a kérdés, hogy miért éppen ez a téma foglalkoztat egy pályakezdő festőt?

 Ennyire baj van? Vagy a múlandóság nyomait keresve megértünk  valamit?

Igen tudjuk, van baj az életünkkel, bár nem csak ez lehet az oka a torzulások vizsgálatának.

 Több oldalról is megközelíthető a kérdéskör.

 Egyrészt az emberek mindig is együtt éltek torzokkal, együgyűekkel, groteszkekkel.

Az ősi művészetekben a Föld legkülönfélébb helyein is eltorzított testekben fejezték ki a különböző érzelmeket pl. a jóságot, a gonoszságot, az örömet, a bánatot. A természetből sok példát vettek, gyakori volt a félig állat, félig emberábrázolás.

Másrészt vannak kortól és időtől független az örök emberi természetből adódó pozitív és negatív jellemvonások, külső és belső torzulások, amelyek értelmezése, megismerése szorosan összefügg régóta a filozófiai gondolkodás központi problémájával, létünk értelmezésével.

Ha a kortárs művészetben keresünk előképeket Határ Attila témaválasztásával kapcsolatban Gaál József  Homo Humus, Persona Fragmenta vagy Bestiák sorozata mindenképpen beúszhat emlékezetünkbe.

Idézem Gaált „ A tudattalan árnyékával éljük itt létünk minden pillanatát, megtévesztő, hogy változásának folyamata áramló ereje a tudatos világban csak perszonális színháznak látszik. Viszont. a belső, rejtett pódium a művészet terepe, bármennyire is akarjuk aktivista. hevülettel az illékony felszíni változást.”idézet bezárva.

A belső , rejtett pódium, a művészet terepe, ahogy Gaál  nevezte , sokszor az állati és emberi minőségek összekapcsolásával jellemez . Hamvas Béla egy soha ki nem adott írásában , melynek címe „  A nagy ember, avagy a hírnév elveszti a hőst”.   láthatunk példát erre.

 A történet érdekessége, hogy 2496-ban játszódik, tehát szinte szürrealisztikus, mert elképzelhetetlen ilyen jövőben gondolkodni.. Főszereplői nem is emberek, hanem pondrók, országuk pedig Pondróország, de a pondrókirályt, XXII.Pondrópilézert  emberi tulajdonságok tömkelegével  ruházza fel Hamvas. A groteszk  hatás ráadásul azzal fokozódik, hogy mindenki számára ismerős emberi tulajdonságok elevenednek meg , a magyar nyelv változatos, érzékletes, sokszínű, gazdag  jelzőinek sokaságát felhasználva.

Idézem Hamvast Bélát:

A pondrók országában, a pondrók időszámítása szerint 2496-ban IX. Pondrómanasszár fia XXII. Pondrópilézer uralkodása alatt történt.

alattvalói általában két oldalról ismerték, mint királyt, és mint embert. Mint király méltányos volt és nagylelkű, szelíd, engedékeny, igazságszerető, őszinte, bőkezű, vidám, kedélyes, jóindulatú, értelmes, éles eszű, művelt és elfogulatlan,
mint ember, gyanakvó, irigy, nagyképű, buta, hazug, erőszakos, kapzsi, kicsinyes, korlátolt, képmutató, pénzéhes, rosszhiszemű, erőszakos volt, dugpénzeket fogadott el, maga is vesztegetett, bírákat hamis ítéletre kényszerített, tékozolt, szeretőket tartott, kicsapongó, vérszomjas, kegyetlen, hiú, türelmetlen zsarnok volt.

 Pondrópilézer egészen ritkán viselkedett, mint király, többnyire, mint ember. (idézet idáig)

.

 Az ember,a  változó arcú ember,vagy az ember változó arca jelenik meg a  A Misshapen c.kiállítás képeiben és szobraiban, melyek folytatásai a Határ Attila korábbi, Demencia sorozatának.  A lelki torzulások   általánosabb., sokrétűbb, gyakoribb   megnyilvánulásai kerülnek most fókuszba ezen a tárlaton. Technikai, formai, tartalmi szempontból egyaránt az útkeresés dilemmáját kísérhetjük figyelemmel. A sorozat egyes darabjai önmagukban is megállják a helyüket, a sorozatban értelmezés azonban a többletjelentést és a teljesebb megértést teszi lehetővé a néző számára.

Határ Attilát   az emberi arc érdekli. Talán a tanulmányokból nőtte ki magát ez a sorozat, de az is lehet, hogy Attila alapvető belső kíváncsiságából kibontakozó igény fordította figyelmét az emberi lélek megismerése felé. A portré műfaja a legmegrendítőbb kísérlet a megőrizhetetlen megőrzésére, melynek egyik oka az, hogy az ember a mulandósággal dacol, s ennek traumája  feloldhatatlanul és állandóan jelen van hétköznapjainkban, központi  gondolatkörként nehezedik a létezésünkre. Ha felelevenítjük a XX.sz.és XXI.sz. formai kísérleteit ebben a témában, azt láthatjuk, hogy  szinte  ízekre szedik az arcot,hogy  aztán újraalkossák  és torzítások segítségével az emberek legszélsőségesebb tulajdonságait is megragadják. Sokszor olyan kortünetek kifejezésére használják, mint a  könyörtelen cinizmus vagy az elidegenedés elkerülhetetlen következménye a magány .

Mindig vita volt azzal kapcsolatban, hogy mennyit képes a lélekből ábrázolni a művész , pl. Reynolds azt vallotta, hogy csak annyit képes megragadni, amennyit a modell külső vonásai elárulnak, erre azonban sokan rácáfoltak.

Én úgy gondolom,hogy nemcsak művekre,hanem műfajokra is igaz amit Hamvas Béla A Patmosz című írásában megfogalmaz. Idézem.

A nagy művek között korkülönbség nincs. Minden nagy mű egyidejű. Minden nagy mű állandóan jelen van. Minden nagy mű a kortársam.”

Én úgy egészíteném ki ezt a gondolatot, hogy minden műfaj lehet a kortársam. Tehát lehet hozzá tenni, lehet újra értelmezni.

Erre láthatunk itt izgalmas kísérleteket. Attila a színeket mellőzte ezekben a munkákban, puritánabb eszközöket használ, most a vonalnak adja a fő szerepet. Nem véletlen, mert a vonalnak van valami primer tulajdonsága, kifejezőereje, mágikus hatalma mely alapján vitathatatlanul nagy jelentőségre tud szert tenni. Jelentőségét az is fokozza, hogy elválaszthatatlan a vonal a mozgástól, ha szemünkkel követjük, mozgást érzékelünk segítségével, különösképpen, ha az előadásmód olyan közvetlen szabadsággal párosul, mint ezeken a rajzokon. A legegyszerűbb vonalak is hordoznak valamilyen jelentést. Használatuktól függ, hogy könnyedségükkel vagy éppen erejükkel mit fejeznek ki. Szépséget, nyugalmat vagy durvaságot, brutalitást, erőszakot. A drót térbe kiterjesztett vonala kap jelen esetben különleges szerepet, kifejező erejét ez által lényegesen felfokozva.

Szerintem jó döntés volt , hogy Határ Attila lehetőséget kapott az új Hallgatói Galéria  nyitó kiállítására. Színvonalas, lendületes és méltó a kezdet, várjuk a folytatást. (F.Balogh Erzsébet megnyitó szövege)

FEDŐ

Válogatás a Képzőművészeti Tanszék II-III. éves képalkotás, festő szakos hallgatók munkáiból.

FEDŐ

Vetett árnyék

A Képzőművészeti Tanszék II. és III. évfolyamos képgrafikus hallgatóinak kiállítása a Hallgatói Galériában

Vetett árnyék

BEAVATATLAN címmel új kiállítás nyílik a Hallgatói Galériában

RÁC Csenge és VAJNA Anna kiállítása

BEAVATATLAN címmel új kiállítás nyílik a Hallgatói Galériában

Egyéni perspektívák a Hallgatói Galériában

Mihucz Kitti kiállítása

Egyéni perspektívák a Hallgatói Galériában

Photos and dogs

Új kiállítás nyílik a Hallgatói Galériában

Photos and dogs

MOLNÁR Krisztina és ZELENÁK Noémi kiállítása a Hallgatói Galériában!

Cluj címmel nyílik kiállítás a Hallgatói Galériában

MOLNÁR Krisztina és ZELENÁK Noémi kiállítása a Hallgatói Galériában!

Új kiállítás nyílt a Hallgatói Galériában!

Kiállítás a Noszvaji Művésztelepen készült hallgatói munkákból

Új kiállítás nyílt a Hallgatói Galériában!

Contemporary Birds

HATÁR Attila kiállítása a Hallgatói Galériában

Contemporary Birds

CSOKI ÉS VANÍLIA

HORVÁTH Fanni és TÓTH Vivien a Vizuális Művészeti Intézet Képzőművészeti Tanszékének harmadéves képgrafikus szakos hallgatói

CSOKI ÉS VANÍLIA

BEÁGYAZVA

Mozga Andrea az Eszterházy Károly Egyetem matematika és rajz- és vizuális kultúra osztatlan tanár szakos hallgatójának festészeti kísérleteit láthatjuk a kiállításon

BEÁGYAZVA

TELEP • 5350

Kiállítás az Eszterházy Károly Egyetem Vizuális Művészeti Intézet festő szakos hallgatóinak a Tiszafüredi Művésztelepen készült munkáiból.

TELEP • 5350

PARAFRÁZISOK

Hallgatói Galéria 2018 05.08.17 óra

PARAFRÁZISOK

Virág Fruzsina SPACEAN című kiállítása

Virág Fruzsina SPACEAN című kiállítása

Virág Fruzsina SPACEAN című kiállítása

Egy kép

kiállítás az Eszterházy Károly Egyetem Vizuális Művészeti Intézet másodéves festő szakos hallgatóinak munkáiból.

Egy kép

FOLTOLÓ

FOLTOLÓ címmel Goschler Tamás kiállítása nyílik a Hallgatói Galériában

FOLTOLÓ

Heritage of Indonesia

az ISI Yogyakarta Egyetem hallgatóinak az Erasmus hallgatói mobilitás keretében megrendezett kiállítása az itt készült munkákból

Heritage of Indonesia

VEGYES-VÁGOTT

Dedics Réka, Gerő Bálint, Noll Dorottya kiállítása

VEGYES-VÁGOTT

Kiállítás a Hallgatói Galériában

Válogatás a GLOBAL NOMADIC ART PROJECT KELET-EURÓPA projekt munkáiból

Kiállítás a Hallgatói Galériában

Szenográdi Szabina kiállítása

Szenográdi Szabina kiállítása

Szenográdi Szabina kiállítása

Egervári Júlia kiállítása

Egervári Júlia kiállítása

Egervári Júlia kiállítása

Villány-Tiszafüred

Villány-Tiszafüred

Villány-Tiszafüred

Miskolci Anzix

Miskolci Anzix

Miskolci Anzix

Testetlen nem lét II.

Testetlen nem lét II.

Testetlen nem lét II.

Kiállítás!!!

Kiállítás!!!

Kiállítás!!!

Meghívó

Meghívó

Meghívó

BOMLÁS

BOMLÁS

BOMLÁS

Dancs Bettina kiállítása

Dancs Bettina kiállítása

Dancs Bettina kiállítása

Maharita Szabrina,SEL c.kiállítása

Maharita Szabrina,SEL c.kiállítása

Maharita Szabrina,SEL c.kiállítása

Boruzs Ádám: Kütyük

Boruzs Ádám: Kütyük

Boruzs Ádám: Kütyük

Noszvaji Nemzetközi Művésztelep kiállítása - Erdőszőlői Művésztelep kiállítása

Noszvaji Nemzetközi Művésztelep kiállítása - Erdőszőlői Művésztelep kiállítása

Noszvaji Nemzetközi Művésztelep kiállítása - Erdőszőlői Művésztelep kiállítása

Buka Zsuzsa és Gulyás Andrea: Kiállítás

Buka Zsuzsa és Gulyás Andrea: Kiállítás

Buka Zsuzsa és Gulyás Andrea: Kiállítás

Almá-sok(k)

Almá-sok(k)

Almá-sok(k)

1 városból 2

1 városból 2

1 városból 2

MÁS

MÁS

MÁS

Ádám Gergő kiállítása

Ádám Gergő kiállítása

Ádám Gergő kiállítása

Tetty Mirwa és A.B. Dwiantoro indonéz doktoranduszok kiállítása

Tetty Mirwa és A.B. Dwiantoro indonéz doktoranduszok kiállítása

Tetty Mirwa és A.B. Dwiantoro indonéz doktoranduszok kiállítása

Dér Adrienn és Rózsa Luca Önarcképek c.kiállítása

Dér Adrienn és Rózsa Luca Önarcképek c.kiállítása

Dér Adrienn és Rózsa Luca Önarcképek c.kiállítása

Tisztelettel meghívjuk

Tisztelettel meghívjuk

Tisztelettel meghívjuk

Szürke minta

Szürke minta

Szürke minta

Kétrét

Kétrét

Kétrét

Hat-hat

Hat-hat

Hat-hat

Eszterházy Károly Főiskola Hallgatói Galéria megnyitó kiállítása

Eszterházy Károly Főiskola Hallgatói Galéria megnyitó kiállítása

Eszterházy Károly Főiskola Hallgatói Galéria megnyitó kiállítása
English
Behance Instagram Facebook YouTube Typefaces Eger