ElérhetőségDokumentumokHallgatói galériaType Faces EgerSikereink

MMX MMXX

Szendrei Anna, mesterszakos hallgató BEHANCE kiemelése

MMX MMXX

Hälena

Hajdu Boróka Behance kiemelést kapott

Hälena

RIZOMA

Burgundi Blanka hallgatónk egyéni kiállítása

RIZOMA

Echoes of CELL

Mile Károly hallgatónk munkája a Fekete Zaj fesztiválon

Echoes of CELL

MDI ajánló

SZIGETI G CSONGOR // Lighthouse: REFLECTOPIA

MDI ajánló

ExtrémAlvás / ExtremeSleeping

A DELTA Galériában

ExtrémAlvás / ExtremeSleeping

Hallgatói sikerek

László Nikolett: Pillapok

Hallgatói sikerek

TIPOZÓNA /5/ FINISSZÁZS

Fotók a záróeseményről

TIPOZÓNA /5/ FINISSZÁZS

Kis magyar kockológia. A modernitás hajlékai a Kádár-korszakban

Dr. habil Szolnoki József intézetigazgató a kiállítók között.

Kis magyar kockológia. A modernitás hajlékai a Kádár-korszakban

TIPOZÓNA /5/

Utoljára megtekinthető a Templom Galériában

TIPOZÓNA /5/

EGGOISM 2.0

/A Média és Design Intézet hallgatóinak kiállítása/

EGGOISM 2.0

ExtrémAlvás

A Média és Design Intézet kiállítás sorozatának újabb állomása

ExtrémAlvás

TIPOZÓNA /5/ FINISSZÁZS

A kiállítás záróeseménye

TIPOZÓNA /5/ FINISSZÁZS

TANULMÁNYI ÚT

A Média & Design Intézet hallgatói Budapesten

TANULMÁNYI ÚT

MDI ajánló

Birkás Mona a Frauenmuseumban

MDI ajánló

SZÉKFOGLALÓ

Csontó Lajos előadása

SZÉKFOGLALÓ

Magyar Könyvtervezés Díj

Hallgatónk, Visnyai Zoltán sikere

Magyar Könyvtervezés Díj

EGGOISM 2.0

/A Média és Design Intézet hallgatóinak kiállítása/

EGGOISM 2.0

III. GÉMDZSEM

Prezentáció 2024

III. GÉMDZSEM

TIPOZÓNA /5/ NYITVA TARTÁS

2024 / 04 / 11 → 2024 / 05 / 11

TIPOZÓNA /5/ NYITVA TARTÁS

Média és Design Intézet

A Vizuális Művészeti Intézet különálló szakterületi egységekké vált. 2021. augusztus 01-től Média és Design Intézet néven működik korábbi tanszékünk.

Intézetünk jelenleg a Tervezőgrafika BA és a Tervezőgrafika MA szakokból áll. Különálló egységként a 2022-es tanévet már négy specializációs lehetőséggel indítjuk a BA képzésben! Itt a hallgatók biztos szakmai alapokat szereznek, egyfelől az általános vizualitás kérdéseivel foglalkozó elméleti, másfelől technológiai jellegű ismereteket sajátítanak el, melyeket aztán – az alapképzésre következetesen felépített – mesterképzésben tovább tudnak fejleszteni, kialakítva egy érett, autonóm tervezői attitűdöt.

Az intézet különös figyelmet fordít a hallgatók intézményen kívüli megjelenéseire is. A tanterv természetes részét képezi a különféle országos, illetve nemzetközi pályázatokon és kiállításokon való részvétel. Ezeken a hallgatók eredményesen szerepelnek, bizonyítja ezt a számtalan siker és helyezés. Fontos törekvés a – hallgatók bevonásával történő – folyamatos, széleskörű online jelenlét is, ahol naprakész információk találhatók az itt folyó oktatásról és az eredményekről.

A legfontosabb cél az, hogy az itt tanuló hallgatók a kortárs vizualitás jelenségeiről átfogó ismerteket szerezzenek, miáltal olyan médiaértő és médiatudatos szakemberek válhatnak belőlük, akik képesek lesznek a jelenkor kihívásaira önálló, kiforrott válaszokat adni.

Tervezőgrafika specializáció

(Tervezőgrafika BA szak)

A szakirány hallgatói a tervezőgrafikai- és komputergrafikai alapismeretek, valamint a digitális illusztrációs és a tipográfiai feladatok elsajátításán túl, az alkalmazott grafikai műfaj kifejezési formáira és technikai megoldásaira fókuszáló képzésben részesülnek. Tanulmányaik során önálló és csoportos feladatokat egyaránt meg kell oldaniuk. A cél olyan felkészült, nyitott, a képi kommunikációban otthonosan mozgó szakértők képzése, akik a tervezőgrafikával, illusztrációkkal, digitális képfeldolgozással, sokszorosítással foglalkozó cégek sokoldalú szakembereivé válhatnak. Kreatív tervezési, kivitelezési munkáikban a korszerű grafikai nyelvet jól ismerve, azt magabiztosan használva végeznek többek között digitális illusztratív, tervezőgrafikai munkákat, kiadvány-előkészítést és szerkesztői feladatokat.

A BA végzettséggel rendelkező hallgatók elhelyezkedési lehetőségei: tervezőgrafikai- és látványtervező stúdiók, fotó- és reklámstúdiók, internetes tartalomszolgáltatók, különféle kiadók, valamint tömegtájékoztatási- és interaktív kommunikációs médiumok. Elsajátított elméleti és szakmai ismereteik lehetővé teszik számukra a képzés MA szintű folytatását.

Animáció specializáció

(Tervezőgrafika BA szak)

Az animációs tervezés szakirány hallgatói a tervezőgrafikai alapismeretek elsajátításán túl az animációs műfaj kifejezési formáira és technikai megoldásaira fókuszáló képzésben részesülnek. Megismerkednek mind a hagyományos manuális, illetve digitális frame by frame animációval és stop-motion technikákkal, mind a digitális 3D modellező és animációs, valamint 2D–3D motion graphics technológiákkal.

Tanulmányaik során önálló és csoportos feladatokat egyaránt végeznek; gyakorlati és elméleti oktatásban egyaránt részesülnek. Mindezek eredményeképpen a hallgatók képesek lesznek rövid, illetve egész estés animációs produkciókban való közreműködésre, valamint televíziós főcímek, arculatok, infografikák tervezésében és elkészítésében, számítógépes játékok látvány- és animációs tervezési feladataiban, online (internet, web) és offline (alkalmazások) felületen alkalmazott animációk készítésében való részvételre.

A BA végzettség megszerzésével a következő elhelyezkedési lehetőségek kínálkoznak: animátor, kompozitor, látványtervező, egyéb filmes és televíziós kreatív szakember, interaktív kommunikációban járatos kreatív szakember. Az elsajátított elméleti és szakmai ismereteik lehetővé teszik a képzés magasabb, MA szintű folytatását is.

Webdesign specializáció

(Tervezőgrafika  BA szak)

Hazánkban egyedülálló felsőfokú szakképzés. A webdesigner ismeri a UX design módszereit, drótvázat készít, website-ok, mobil alkalmazások grafikai megjelenését tervezi meg. Képes a marketing szakemberek, kreatívok és fejlesztők alkotta csapatban dolgozni. Ismeri a HTML, a CSS és a Javascript nyelvek alapjait.

A BA diplomát nyújtó képzés során a hallgató olyan tudás birtokosa lesz, amely alapján képessé válik akár szabadúszó, akár alkalmazotti munkakört betöltő webdesignerként dolgozni, de elhelyezkedhet front-end fejlesztőként is.

Média design specializáció

(Tervezőgrafika BA szak)

A tervezőgrafikai alapképzésünket követően, a harmadik félévtől a Média design specializáció keretein belül hallgatóink a korunk legdinamikusabban fejlődő digitális médiatrendjeivel kerülnek szinkronba. A legkorszerűbb audiovizuális  médiaeszközök kapcsán felmerülő tervezői folyamatokkal ismerkednek meg, mit a UI/UX design, interaktív design, game design (játéktervezés), 3D modellezés és 3D nyomtatás, új-média, médiaművészeti installációk készítése, az AR/VR design és prototipizálás, programozási technológiák, mint pl. a Unity környezet.

A specializáció időtartama 2 év, a teljes képzési idő 3 év, és Tervezőgrafikus diplomát ad, Média design specializációval. A BA diplomát nyújtó képzés során a hallgató olyan tudás birtokosa lesz, amely alapján képessé válik akár szabadúszó, akár alkalmazotti munkakört betöltő játéktervezőként dolgozni, de elhelyezkedhet interaction-desingerként is, vagy akár független médiaművészként is.  

Tervezőgrafikus Művész MA szak

(Média és Design Tanszék)

A szak célja, hogy a saját intézményből, illetve más képzési helyekről érkező, BA fokozatú diplomával rendelkező hallgatók egy autonóm, a kor kihívásait önállóan értelmező alkotói attitűdöt sajátítsanak el. Emellett biztos és rendszerezett szakmai alapokkal és módszerekkel rendelkezzenek a tervezőgrafikában és annak határterületein. Fontosnak tartjuk a kísérletező magatartás kialakítását is, valamint az alkotói felelősségvállalás és az egész életen át tartó kutató hozzáállás megteremtését.

Az itt végzettek tervezőgrafikus művészként képesek lesznek a tervezés és a kivitelezés folyamataiban magas szinten részt vállalni, illetve alkalmassá válnak azok vezetésére. Az itt folyó művészeti és elméleti képzés eredményeképpen jártasságot szereznek a klasszikus művészet- és designtörténetben, s megismerkednek a kor vizuális jelenségeinek és tárgyi kultúrájának a legújabb áramlataival is. A szakmai felkészültség eredményeképpen olyan általános vizuális műveltség birtokába jutnak, amelynek segítségével nemcsak alkalmazkodni tudnak a folytonosan megújuló kihívásokhoz, hanem képessé válnak a kortárs vizualitás aktív formálására is – akár új trendek megteremtésével, akár új technikai módszerek kifejlesztésével.

English
Behance Instagram Facebook YouTube Typefaces Eger